AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Uczniowie klasy pierwszej brali udział w największym programie edukacyjnym o tematyce bezpieczeństwa, skierowanego do uczniów szkół podstawowych „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Głównym celem programu jest wdrożenie dzieci do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy, w internecie oraz w kontaktach z rówieśnikami.
Program kształtuje u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczy właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Podejmuje zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu.
Uczestnictwo w tym programie było treningiem koncentracji; wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania, kreatywności i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
Podsumowaniem uczestnictwa w programie był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line.
Projekt organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.