Szkolny zestaw programów nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPSK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

L.p.

Nr w szkolnym zestawie programów Tytuł programu Autor Wydawnictwo Przedmiot Klasa

1.

 

1/2016/2017  Program edukacji wczesnoszkolnej J. Brzózka,
K. Harmak,

K. Izbińska,

W. Went

WSiP Edukacja

wczesnoszkolna

I-II

2.

 

2/2016/2017 Program nauczania języka angielskiego
w szkole podstawowej dla I etapu edukacyjnego, edukacja wczesnoszkolna
M. Szpotowicz

M. Szulc –

– Kurpaska

OXFORD Język angielski

I-II

3.

 

3/2016/2017 W drodze do wieczernika

 

Ks. J. Szpot Św. Wojciech Religia

I-II

4.

 

4/2016/2017 Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych Anetta Owczarek __________ Zajęcia rewalidacyjne

  II