Informacja dla rodziców – 25.05.2020

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I – III będą mieli możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki. Jednak najbezpieczniejszym rozwiązaniem, chroniącym naszych uczniów a Państwa dzieci przed zakażeniem, jest zapewnienie im dalszej opieki domowej i kontynuacja nauczania zdalnego, mając na uwadze zdrowie i dobro naszych dzieci.

Dzieci, które będą korzystać z takich zajęć opiekuńczych, będą objęte reżimem sanitarnym wynikającym z wytycznych GIS, MZ i MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Szanowni Rodzice! Pamiętajcie, że wciąż obowiązuje stan epidemii i Państwa decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem bezpieczeństwa wszystkich dzieci, ich rodzin oraz pracowników, z rozwagą i odpowiedzialnością. Aktualnie każdy z Państwa, po rozmowach indywidualnych z wychowawcami, pozostawia swoje dziecko pod opieką w domu, kontynuując współpracę oraz naukę zdalną. W przypadku zmiany deklaracji i potrzeby uczęszczania dziecka do szkoły w czasie pandemii, proszę o bezpośredni kontakt z wychowawcą lub Dyrekcją szkoły pod nr telefonu: 780 118 453.  Zainteresowani rodzice otrzymają do wypełnienia deklaracje i oświadczenia.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji