„Milion dzieci modli się na różańcu!” Uczniowie Szkoły Podstawowej SPSK w Piotrkowie modlą się o pokój na świecie.

Po raz kolejny dzieci w wielu krajów świata modliły się na różańcu w intencji pokoju w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej “Milion dzieci modli się na różańcu”. W Polsce akcję tę koordynuje Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. W tym roku szkolnym tę akcję modlitewną podjęły szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

Nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji. Dnia 18 października o godzinie 9:00 wszyscy uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej przed obrazem Matki Bożej oraz wizerunkiem Świętego Jana Pawła II. Każdy z uczniów trzymał w ręce różaniec oraz dowolny, przyniesiony przez siebie kwiat.

Wspólnie cała społeczność szkolna – Pani Dyrektor, uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły odmówili razem różaniec. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w modlitwę. Po wspólnej modlitwie o pokój na świecie, uczniowie ułożyli z przyniesionych kwiatów serce pod obrazem Matki Bożej i Świętego Jana Pawła II.