Grono pedagogiczne

Dyrektor:

 Anna Włóka – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika

Grono Pedagogiczne:
 1. Magdalena Badek – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
 2. Ewa Dzianach –
 3. Karolina Świderska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika
 4. Anna Magiera – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, historia
 5. Anna Amrozik – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 6. Justyna Kaźmierczak –
 7. Martyna Wojtaniec – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika tańca
 8. Jakub Krężel – fizyka, chemia
 9. Monika Misztela –
 10. Katarzyna Gal – świetlica
 11. Monika Oleksiewicz – język polski,
 12. Ewa Dąbrowska – biologia
 13. Zofia Cieślak – zajęcia rozwijające, technika
 14. Dorota Nowak – plastyka
 15. Iwona Stępień – Ciesielska – muzyka
 16. Barbara Sarleja – religia
 17. Monika Kapuściarek – język angielski
 18. Emilia Cygora – informatyka
Pracownicy administracji:
 1. Grażyna Uniszewska

Pracownicy obsługi:

 • Anetta Waldach