Pasowanie na ucznia klasy I

Dnia 11 października 2019 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej SPSK w Piotrkowie Trybunalskim zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Na Ślubowanie przybyli: dyrektor szkoły pani Anna Włóka, nauczyciele, rodzice uczniów, przedstawiciele Rady Rodziców a także koledzy i koleżanki z klasy drugiej i trzeciej.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości jakim jest pasowanie na ucznia. Nasi milusińscy Debiutanci w swoim programie artystycznym, wykazali się umiejętnością recytacji wierszy, tańca i śpiewu piosenek. Zaprezentowane utwory wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami.

W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły – Anna Włóka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia – życząc samych sukcesów w długiej karierze szkolnej. Tradycyjnie najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz prezentów. Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów z klasy pierwszej.

dav
dav