REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz apelami o pozostanie w domach, informuję że rekrutacja do klasy pierwszej w naszej szkole podstawowej odbywa się drogą elektroniczną i pocztową.
W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się oraz rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID19 dokumentację dotyczącą  rekrutacji  można przesyłać drogą elektroniczną  w formie:

– skanów

– fotografii dokumentów

na adres mailowy naszej placówki: spspsk.piotrkow@op.pl lub tradycyjną pocztą na adres szkoły:

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
UL. DMOWSKIEGO 38
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Po ustaniu zagrożenia i ustabilizowaniu się sytuacji, będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej w naszej placówce. W załączniku dostępna jest do pobrania karta zgłoszenia dziecka do szkoły. Informacji udzielam także pod numerem telefonu:

                                                                                                      780 118 453

 

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Włóka