REKRUTACJA

BEZPŁATNA

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

NASZA SZKOŁA TO MIEJSCE INNE NIŻ WSZYSTKIE!

Celem naszej szkoły jest integralny rozwój ucznia w pięciu aspektach:

 • fizycznej
 • społecznej
 • kulturowej
 • moralnej
 • duchowej

Tutaj każdy uczeń jest wyjątkowy i zasługujący na indywidualny rozwój jego talentów i możliwości oraz wsparcie w rozwiązywaniu jego problemów.

Dbamy o wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój uczniów.

Zapewniamy:

 • całkowicie bezpłatną naukę
 • świetlicę szkolną czynną w godz.7.00-16.30
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych ( tańce, basen, robotykę, zajęcia muzyczne i plastyczne)
 • naukę w małych zespołach klasowych(od 5 do 18 osób w klasie)
 • opiekę logopedy, oligofrenopedagogika, terapeuty i nauczyciela wspomagającego, pedagoga)
 • stypendium naukowe

ZOBACZ ŻYCIE NASZEJ SZKOŁY

 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej SPSK w Piotrkowie Trybunalskim 

KONTAKT

ul. Dmowskiego 38

97-300 Piotrków Trybunalskim

tel: 780 118 453,  516 025 074

e-mail: spspsk.piotrkow@op.pl

Szanowni Państwo

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz apelami o pozostanie w domach, informuję że rekrutacja do klasy pierwszej w naszej szkole podstawowej odbywa się drogą elektroniczną i pocztową.
W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się oraz rozprzestrzeniania  się koronawirusa COVID19 dokumentację dotyczącą  rekrutacji  można przesyłać drogą elektroniczną  w formie:

– skanów

– fotografii dokumentów

na adres mailowy naszej placówki: spspsk.piotrkow@op.pl lub tradycyjną pocztą na adres szkoły:

SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
UL. DMOWSKIEGO 38
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Po ustaniu zagrożenia i ustabilizowaniu się sytuacji, będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej w naszej placówce. W załączniku dostępna jest do pobrania karta zgłoszenia dziecka do szkoły. Informacji udzielam także pod numerem telefonu:

                                                                                                      780 118 453

 

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Włóka