Spotkanie z księdzem Jackiem Garncarkiem

8 listopada 2016 roku w naszej szkole gościliśmy księdza Jacka Garncarka, który poprowadził dla nas warsztaty misyjne. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na problemy dzieci z różnych rejonów naszego globu. Ksiądz Jacek Garncarek rozpoczął spotkanie od zarysowania sylwetki misjonarza oraz jego zadań. Zwrócił także uwagę na najpoważniejsze problemy, jakie dotykają dzieci w XXI wieku. Problemem numer jeden wciąż pozostaje głód, a także skrajne ubóstwo, charakteryzujące się brakiem ubrania, pieniędzy, domu, to także brak opieki zdrowotnej, dostępu do szkół oraz wykwalifikowanych nauczycieli. Ważną i trudną kwestią wciąż pozostaje wykorzystywanie dzieci do pracy i handel dziećmi.

W drugiej części spotkania dzieci za namową misjonarza przebierały się w różnokolorowe stroje mieszkańców różnych kontynentów, nawiązujące do symboliki barw logo Papieskiego Dzieła Misyjnego. I tak kolor czerwony odnosił się do dzieci z Ameryki, żółty – Azji, zielony – Afryki, biały – Europy, niebieski – Oceanii. Całość poszczególnych strojów dopełniały różnego rodzaju pamiątki z podróży misyjnych naszego gościa.

Opowieści misjonarza dotyczące strojów i zwyczajów przeplatały się z melodyjnymi piosenkami w językach występujących na różnych kontynentach, które dzieci wykonywały wspólnie z księdzem przy akompaniamencie jego gitary. Chętnych nie brakowało, aby wziąć udział w tej arcyciekawej podróży ewangelizacyjnej.

Z pewnością ta niezwykła lekcja dotycząca działalności misyjnej na długo zapadnie w pamięci uczniów naszej szkoły. Misjonarz uświadomił dzieciom, że tak naprawdę to one również mogą włączyć się w niesienie pomocy.