Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej SPSK w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 8 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Całe obchody tego ważnego dla naszej ojczyzny święta, rozpoczęły się już o godzinie 11:11, gdzie cała społeczność szkolna, wspólnie odśpiewała Hymn Państwowy. Uczniowie przygotowani przez wychowawców i nauczycieli pracujących w szkole, przybliżyli nam historię naszego kraju z czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata.

Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie – uczniowie w pięknych strojach recytowali wiersze, śpiewali pieśni żołnierskie oraz prezentowali się w choreografiach tańca ludowego do znanych utworów patriotycznych. Po głównych obchodach w szkole, Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich zgromadzonych gości na poczęstunek oraz ognisko na terenie placu przy szkole, gdzie wspólnie wszyscy śpiewali pieśni patriotyczne.

Bal Świętych 2019

Przed Uroczystością Wszystkich Świętych w dniu 31 października w naszej szkole odbył się bal. Nie był to zwykły bal, lecz Bal Wszystkich Świętych! Zorganizowała go i poprowadziła Pani Katechetka z naszej szkoły, Pani Basia we współpracy z wychowawcami klas oraz Panią Dyrektor. Zabawa rozpoczęła się modlitwą i prośbą o wstawiennictwo naszych świętych przyjaciół. Tak więc na sali gimnastycznej naszej szkoły zebrał się cały zastęp aniołów i świętych. Ci wszyscy pięknie przebrani uczniowie zaśpiewali „Taki duży, taki mały może świętym być”.

Po wspólnym śpiewaniu rozpoczął się quiz na temat wiedzy o świętym, którego wcześniej każda klasa wybrała sobie podczas losowania. Uczniowie spisali się na medal pod względem opanowania informacji na temat swojego świętego. Między prezentacjami poszczególnych klas śpiewano wspólnie piękne, religijne pieśni. Po prezentacjach konkursowych, po rozstrzygnięciu przez jury wyboru najładniejszego stroju świętego, wręczono nagrody a dzieci wraz z panią katechetką i nauczycielami bawiły się przy dźwiękach muzyki, brały udział w konkursach oraz wyborze króla i królowej balu. Na koniec Pani Dyrektor podziękowała wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom za wspólną zabawę i zaangażowanie w przygotowanie balu.

dig
sdr
dav

„Milion dzieci modli się na różańcu!” Uczniowie Szkoły Podstawowej SPSK w Piotrkowie modlą się o pokój na świecie.

Po raz kolejny dzieci w wielu krajów świata modliły się na różańcu w intencji pokoju w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej “Milion dzieci modli się na różańcu”. W Polsce akcję tę koordynuje Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. W tym roku szkolnym tę akcję modlitewną podjęły szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

Nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji. Dnia 18 października o godzinie 9:00 wszyscy uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej przed obrazem Matki Bożej oraz wizerunkiem Świętego Jana Pawła II. Każdy z uczniów trzymał w ręce różaniec oraz dowolny, przyniesiony przez siebie kwiat.

Wspólnie cała społeczność szkolna – Pani Dyrektor, uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły odmówili razem różaniec. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w modlitwę. Po wspólnej modlitwie o pokój na świecie, uczniowie ułożyli z przyniesionych kwiatów serce pod obrazem Matki Bożej i Świętego Jana Pawła II.

Wyjście klasy II do Biblioteki Publicznej

Stoją książki w bibliotece, a w tych książkach cały świat…

Aby ten świat zobaczyć uczniowie klasy II wybrali się 17 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w nowo wybudowanym i oddanym do użytku budynku. Uczniowie z zaciekawieniem zwiedzali placówkę. Głównym jednak celem naszej wizyty był udział w zajęciach pt.: „Podróże Doktora Dolittle”. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali fragmentu książki, chętnie rozwiązywali rebusy, zagadki i łamigłówki. Spotkanie w bibliotece przybliżyło uczestnikom literaturę dziecięcą i postać Doktora Dolittle. Żegnając się z panią, dzieci zapewniały, że ponownie odwiedzą to ciekawe miejsce razem z rodzicami, by zapisać się do biblioteki i wypożyczyć interesujące ich książki. Dzieci pełne wrażeń i nowych doświadczeń wracały do szkoły.

Pasowanie na ucznia klasy I

Dnia 11 października 2019 r. uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej SPSK w Piotrkowie Trybunalskim zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Na Ślubowanie przybyli: dyrektor szkoły pani Anna Włóka, nauczyciele, rodzice uczniów, przedstawiciele Rady Rodziców a także koledzy i koleżanki z klasy drugiej i trzeciej.

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości jakim jest pasowanie na ucznia. Nasi milusińscy Debiutanci w swoim programie artystycznym, wykazali się umiejętnością recytacji wierszy, tańca i śpiewu piosenek. Zaprezentowane utwory wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali dzieci gromkimi brawami.

W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły – Anna Włóka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia – życząc samych sukcesów w długiej karierze szkolnej. Tradycyjnie najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz prezentów. Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów z klasy pierwszej.

dav
dav