Uczniowie klasy III po raz kolejny biorą udział w konkursie sieci sklepów „BIEDRONKA”.

Klasa III  w ramach programu edukacyjnego ,,Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” brała udział w zajęciach, o jednym z żywiołów – wodzie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się jaką część zajmują wody słone i słodkie na Ziemi. Poruszyliśmy także temat oszczędzania wody oraz negatywnego wpływu zanieczyszczeń na jej jakość. Dzieci  miały możliwość zaobserwowania właściwości wody podczas doświadczeń.  Następnie uczniowie wykonali prace konkursowe dotyczące wody, w których wykazali się ogromną pomysłowością.