W naszej świetlicy fajnie jest! :)

Podczas zajęć świetlicowych możemy między innymi rozwijać swoje zdolności manualne. Mamy możliwość uzupełniać swoje wiadomości lekcyjne oraz odrabiać prace domowe, z pomocą pań, które pracują w świetlicy szkolnej. Na czele z naszą wspaniałą, główno dowodzącą na świetlicy, panią Anią Amrozik uczniowie się nie nudzą. Każdego dnia stara się i dba o wszechstronny rozwój dzieci.

Staramy się w ciekawy i interesujący sposób organizować uczniom czas wolny. Realizujemy program zajęć plastycznych, który ma zabawowy charakter oraz daje dużo radości i satysfakcji uczniom, jak również wyzwala wyobraźnię i fantazję dzieci. Pracujemy w reżimie sanitarnym. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych.

W naszej galerii prac świetlicowych m.in. obchody Dnia Dinozaura i Dnia Kota, Zimowe krajobrazy, Zabawy z plasteliną oraz Portrety Babć i Dziadków. 🙂