Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Dnia 18 stycznia uczniowie klas I – III  wracają do nauki stacjonarnej w szkołach. Powrót ten będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Wspólnie z GIS i MZ Ministerstwo edukacji przygotowało wytyczne dla szkół.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3