Misja szkoły

„Praca wychowawcza powinna mieć przede wszystkim na uwadze pomoc w odkrywaniu
pełnej miłości obecności 
Boga oraz pomoc w otwieraniu serca na tę Opatrzność”
(z programu wychowawczego SPSK)

Misja szkoły jest integralny rozwój osoby ludzkiej, zarówno ucznia jak i nauczyciela

Wychowanie w szkole jest oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły. Prowadzony w niej proces kształcenia i wychowania zmierza ku syntezie wiary i nauki oraz wiary i życia. Zmierzamy do takiego ukształtowania młodego człowieka, aby mógł on spełnić oczekiwania własne, swoich rodziców, był zdolny do podejmowania odpowiedzialności za swoje działanie w życiu rodzinnym i publicznym. Szczególnie dbamy o kształtowanie postawy skruchy i wdzięczności wobec Boga.

Podstawą pracy wychowawczej w szkole jest program wychowawczy. W ramach tego programu realizujemy m.in. wychowanie społeczne. Uwrażliwiamy na potrzeby ludzi cierpiących, chorych i ubogich. Zachęcamy uczniów do podejmowania wolontariatu na rzecz bliźnich.

Szkolny program wychowawczy realizowany jest na wszystkich zajęciach dydaktycznych i godzinach wychowawczych, a także w ramach codziennych spotkań przed lekcjami (wspólna modlitwa), celebracji Świąt i uroczystości religijnych i patriotycznych. Pragniemy, aby przenikał szkolną codzienność.

Realizujemy podstawę programową obowiązującą w szkole publicznej.