O G Ł O S Z E N I E – R E K R U T A C J A DO KL. 1

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej SPSK w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że wszystkie wnioski o przyjęcie uczniów do klasy I na rok szkolny 2021/2022 zostały rozpatrzone pozytywnie.