REKRUTACJA TRWA

REKRUTACJA TRWA

DO BEZPŁATNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Szkoły.

Istnieje możliwość zapisania dziecka do szkoły podstawowej:

Więcej informacji w Sekretariacie Szkoły pod numerem telefonu 780118453

Zapewniamy:

  • całkowicie bezpłatną naukę
  • opiekę na świetlicy
  • katolickość, to nie pomnażanie godzin katechezy, tylko dbanie o integralny rozwój ucznia
  • ofertę zajęć dodatkowych ( taniec, basen, język niemiecki, zajęcia plastyczne i muzyczne )
  • naukę w małych zespołach klasowych (od 5 do 20 osób w klasie)
  • opiekę pedagoga i logopedy
  • wg potrzeb zapewniamy opiekę oligofrenopedagoga, terapeuty i nauczyciela wspomagającego, rehabilitanta, gimnastykę korekcyjną!
  • bezpłatne zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne
  • stypendia naukowe

Zobacz jak wygląda życie w naszej szkole!